Faktury

Vytvářejte faktury pomocí jednoduchých formulářů a usnadněte si své podnikání.

Mějte přehled o stavu vašich faktur a o výši vašich pohledávek podle jednotlivých zákazníků.

Zadávejte hotovostní i bezhotovostní příjmové i výdajové doklady.

Mějte přehled o vašich pokladních a bankovních pohybech.

Peněžní deník

V rámci vedení daňové evidence mají subjekty povinnost vést deník příjmů a výdajů.

V aplikaci účtovna můžete vytvářet peněžní deník, který příjmy a výdaje eviduje.

Údaje nezadáváte přímo do peněžního deníku, ale aplikace si je načítá z Vámi zadaných dokladů.

Evidence DPH

Pro plátce DPH aplikace umožňuje vytvářet výkaz DPH, který rovněž poslouží jako podklad při vyplňování Přiznání k DPH.

Počínaje rokem 2016 mají také plátci DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení.

V aplikaci Účtovna si Kontrolní hlášení můžete vytvořit a použít ho při elektronickém podání.

Z našeho blogu:

PF 2019

Přejeme Vám Úspěšný nový rok 2019. Vaše Účtovna.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018. Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na […]