Faktury

Vytvářejte faktury pomocí jednoduchých formulářů a usnadněte si své podnikání.

Mějte přehled o stavu vašich faktur a o výši vašich pohledávek podle jednotlivých zákazníků.

Zadávejte hotovostní i bezhotovostní příjmové i výdajové doklady.

Mějte přehled o vašich pokladních a bankovních pohybech.

Peněžní deník

V rámci vedení daňové evidence mají subjekty povinnost vést deník příjmů a výdajů.

V aplikaci účtovna můžete vytvářet peněžní deník, který příjmy a výdaje eviduje.

Údaje nezadáváte přímo do peněžního deníku, ale aplikace si je načítá z Vámi zadaných dokladů.

Evidence DPH

Pro plátce DPH aplikace umožňuje vytvářet výkaz DPH, který rovněž poslouží jako podklad při vyplňování Přiznání k DPH.

Počínaje rokem 2016 mají také plátci DPH povinnost podávat Kontrolní hlášení.

V aplikaci Účtovna si Kontrolní hlášení můžete vytvořit a použít ho při elektronickém podání.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.