Zpracovatelská smlouva

1. Úvodní ustanovení

a) Zpracovatelem je provozovatel aplikace Účtovna (dále jen zpracovatel), tedy společnost Accost s.r.o. se sídlem Pod Lesem 2221/19, 143 00 Praha 12, IČ 25070738, která je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 47084.

b) Správcem je uživatel aplikace Účtovna (dále jen správce), tedy fyzická osoba, která se zaregistruje do aplikace (na stránce https://www.uctovna.cz/app/user/add/) a vyjádří souhlas se zněním obchodních podmínek pomocí zaškrtnutí zaškrtávacího políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“.

c) Tato smlouva nabývá platnosti ve chvíli, kdy správce vyjádří souhlas s obchodními podmínkami.

d) V případech, kdy to není zřejmé, se aplikací rozumí webová aplikace Účtovna, která je dostupná na adrese https://www.uctovna.cz

2. Předmět smlouvy

a) Předmětem Zpracovatelské smlouvy je ošetření práv a povinností mezi zpracovatelem a správcem osobních údajů, které souvisí s plněním smlouvy popsané v obchodních podmínkách.

b) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

c) Smlouva se týká osobních údajů klientů, dodavatelů a zaměstnanců správce, které správce zadává do aplikace. Jedná se především o následující typy osobních údajů:

3. Práva a povinnosti správce osobních údajů

a) Správce si je vědom, že od subjektů osobních údajů, jejichž údaje zpracovává, musí mít vysloven souhlas se zpracováním, nebo existuje jiný zákonný důvod pro toto zpracování.

b) Správce má právo kdykoliv odstoupit od této smlouvy smazáním svého účtu, tuto volbu nalezne v nastavení svého účtu.

4. Práva a povinnosti zpracovatele

a) Zpracovatel zaručuje, že všechny technické prostředky, které slouží k zajištění chodu aplikace a zpracování osobních údajů, jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě či zcizení osobních údajů.

b) Zpracovatel zajistí pravidelné provádění záloh a uchování těchto záloh v šifrované podobě po dobu 60 dnů na svém technickém vybavení.

c) Zpracovatel má právo zapojit do zpracování osobních údajů následující subdodavatele:

d) Zpracovatel zaručuje, že bude každý subdodavatel brát stejný zřetel na ochranu a zabezpečení osobních údajů jako zpracovatel. Zpracovatel se dále zaručuje, že nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez povolení správce.

e) Zpracovatel jedná pouze na základě pokynů správce.

f) Zpracovatel zajistí, že osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje budou vázány mlčenlivostí.

g) V případě, že se správce rozhodne ukončit tuto smlouvu, provede zpracovatel smazání všech osobních údajů, které z pověření správce zpracovával. Ke smazání všech záloh dojde po uplynutí 60 dnů od ukončení této smlouvy.

h) Zpracovatel poskytne správci informace nezbytné pro doložení splnění povinností.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.