Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

a) Zde dále popsané všeobecné obchodní podmínky popisují uzavření smlouvy mezi provozovatelem aplikace Účtovna a uživatelem aplikace Účtovna.

b) Provozovatelem aplikace Účtovna (dále jen provozovatel) je společnost Accost s.r.o. se sídlem Pod Lesem 2221/19, 143 00 Praha 12, IČ 25070738, která je zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: oddíl C, vložka 47084.

c) Uživatelem aplikace Účtovna (dále jen uživatel) je fyzická osoba, která se zaregistruje do aplikace (na stránce https://www.uctovna.cz/app/user/add/) a vyjádří souhlas se zněním těchto obchodních podmínek pomocí zaškrtnutí zaškrtávacího políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“.

d) Registrací uživatele do aplikace Účtovna a vyjádřením souhlasu uživatele s těmito obchodními podmínkami je smlouva považována za uzavřenou. Vyjádřením souhlasu s obchodními podmínkami rovněž nabývá na platnosti Zpracovatelská smlouva.

e) V případech, kdy to není zřejmé, se aplikací rozumí webová aplikace Účtovna, která je dostupná na adrese https://www.uctovna.cz

2. Předmět smlouvy

a) Provozovatel poskytuje uživateli přístupu k aplikaci Účtovna a umožňuje uživateli využívání aplikace Účtovna za účelem vedení daňové evidence. Provozovatel tak činí bezúplatně.

3. Práva a povinnosti provozovatele

a) Provozovatel se zavazuje, že uživatelům poskytne stálý přístup k aplikaci a zajistí stálý provoz aplikace, vyjma dále pospaných případů, kdy dojde k technické odstávce.

b) Provozovatel si vyhrazuje právo na technické odstávky aplikace z důvodů údržby aplikace, upgradu aplikace i případných technických výpadků na straně provozovatele či jeho subdodavatelů.

c) Provozovatel se zavazuje, že nebude uživatelům zasílat žádná obchodní sdělení bez předem vyjádřeného souhlasu uživatele se zasíláním takových sdělení.

d) Provozovatel poskytuje technickou podporu pro uživatele aplikace pouze pomocí prostředků elektronické komunikace. A to jednak na emailové adrese podpora@uctovna.cz a nebo prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře na adrese https://www.uctovna.cz/kontakt/#contact_form

e) Provozovatel není povinen poskytovat uživatelům účetní ani daňové konzultace pro vedení daňové evidence.

f) Provozovatel má právo zrušit uživateli účet, pokud zjistí, že se uživatel snaží získat přístup k datům jiných uživatelů, nebo pokud se snaží narušit správný chod aplikace.

g) Provozovatel si vyhrazuje právo změnit v budoucnu tyto obchodní podmínky. Uživatelé však budou v takovém případě vždy informováni pomocí notifikačních zpráv v aplikaci nebo vyskakovacích oken v aplikaci.

4. Práva a povinnosti uživatelů

a) Uživatel má právo kdykoliv odstoupit od této smlouvy zrušením svého účtu. Tuto volbu nalezne uživatel v nastavení svého účtu v aplikaci.

b) Uživatel se zavazuje, že s nikým nebude sdílet své přihlašovací údaje do aplikace.

c) Uživatel má k dispozici pro svou práci v aplikaci nápovědy, které popisují jednotlivé části aplikace a jejich prvky.

d) Uživatel bere na vědomí, že sám nese odpovědnost za výsledek, ke kterému v aplikaci dospěje a to zejména v Peněžním deníku, Evidenci daně z přidané hodnoty či Kontrolním hlášení.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 25.5.2018.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.