Popis aplikace

Stručný popis jednotlivých částí aplikace

V části Faktury máte možnost vytvářet faktury, včetně zálohových faktur a dobropisů. Následně můžete tyto doklady upravovat, uhrazovat a tisknout. Dále můžete provádět záznamy došlých faktur a jejich úhrad. Na konec máte k dispozici soupis faktur vystavených, resp. faktur došlých s uvedením stavu faktur, který si vytisknete podle vámi zvoleného hlediska (časového, stavu faktury nebo podle partnerů).

V části Doklady si vytváříte pokladní příjmové a výdajové doklady i s jejich tiskem. Máte také možnost zapisovat položky bankovních výpisů. K dispozici jsou soupisy k tisku jak hotovostních plateb tak bezhotovostních tříděné podle charakteru platby.

Peněžní deník je strukturován jako přehled pohybu financí během běžného období a jako podklad daňové evidence pro stanovení základu daně z příjmu (s členěním na daňově účinné příjmy a výdaje, resp. na daňově neúčinné příjmy a výdaje). Tento přehled si můžete vytisknout za požadované časové období. Peněžní deník rovněž obsahuje sumarizaci ke konci zvoleného období.

Evidence daně z přidané hodnoty je členěna na příjmy a výdaje (vstupy a výstupy daně z přidané hodnoty). Slouží ke stanovení vaší daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období. Evidence DPH obsahuje Rekapitulaci v sumarizované formě a v členění podle jednotlivých typů DPH a jednotlivých sazeb DPH odpovídajících jednotlivým řádkům Přiznání k DPH.

Údaje v části Peněžní deník a části Evidence DPH jsou přímo generovány z prvotních záznamů Faktur a Dokladů.

Historie změn a úprav již zadaných Faktur a Dokladů je v aplikaci zachycena s příslušným časovým a věcným záznamem těchto změn.

Z našeho blogu:

PF 2019

Přejeme Vám Úspěšný nový rok 2019. Vaše Účtovna.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018. Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na […]