Popis aplikace

Stručný popis jednotlivých částí aplikace

V části Faktury máte možnost vytvářet faktury, včetně zálohových faktur a dobropisů. Následně můžete tyto doklady upravovat, uhrazovat a tisknout. Dále můžete provádět záznamy došlých faktur a jejich úhrad. Na konec máte k dispozici soupis faktur vystavených, resp. faktur došlých s uvedením stavu faktur, který si vytisknete podle vámi zvoleného hlediska (časového, stavu faktury nebo podle partnerů).

V části Doklady si vytváříte pokladní příjmové a výdajové doklady i s jejich tiskem. Máte také možnost zapisovat položky bankovních výpisů. K dispozici jsou soupisy k tisku jak hotovostních plateb tak bezhotovostních tříděné podle charakteru platby.

Peněžní deník je strukturován jako přehled pohybu financí během běžného období a jako podklad daňové evidence pro stanovení základu daně z příjmu (s členěním na daňově účinné příjmy a výdaje, resp. na daňově neúčinné příjmy a výdaje). Tento přehled si můžete vytisknout za požadované časové období. Peněžní deník rovněž obsahuje sumarizaci ke konci zvoleného období.

Evidence daně z přidané hodnoty je členěna na příjmy a výdaje (vstupy a výstupy daně z přidané hodnoty). Slouží ke stanovení vaší daňové povinnosti k dani z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období. Evidence DPH obsahuje Rekapitulaci v sumarizované formě a v členění podle jednotlivých typů DPH a jednotlivých sazeb DPH odpovídajících jednotlivým řádkům Přiznání k DPH.

Údaje v části Peněžní deník a části Evidence DPH jsou přímo generovány z prvotních záznamů Faktur a Dokladů.

Historie změn a úprav již zadaných Faktur a Dokladů je v aplikaci zachycena s příslušným časovým a věcným záznamem těchto změn.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.