Ochrana osobních údajů

1. Zásady ochrany osobních údajů

a) Pojmy provozovatel, uživatel a aplikace mají stejný význam, jako je uveden v obchodních podmínkách, jehož je tento dokument nedílnou součástí.

b) Provozovatel aplikace je správcem osobních údajů uživatelů. Osobní údaje, které provozovatel z titulu správce osobních údajů zpracovává, jsou tyto:

c) Zpracování těchto údajů probíhá výhradně za účelem plnění smlouvy popsané v obchodních podmínkách. Toto zpracování probíhá následovně:

d) K žádnému jinému zpracování osobních údajů uživatelů ze strany provozovatele nedochází.

e) Provozovatel nepředává žádné osobní údaje svých uživatelů třetím stranám.

f) Všechny technické prostředky, které slouží k zajištění chodu aplikace a zpracování osobních údajů, jsou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu, zneužití, ztrátě či zcizení osobních údajů.

g) Elektronická komunikace uživatelů s aplikací probíhá výhradně pomocí zabezpečeného protokolu HTTPS za využití technologie SSL.

Na našich stránkách používáme soubory cookies za účelem analýzy návštěvnosti a umožnění fungování aplikace Účtovna.

Pro své fungování potřebuje aplikace Účtovna následující soubory cookies:

Za účelem analýzy návštěvnosti využíváme služeb společnosti Google LLC a to konkrétně jejich služby Google Analytics. Pro provoz této služby se na našich stránkách setkáte se soubory cookies, pomocí kterých společnost Google získává anonymní údaje o prohlížení našich stránek. Jedná se především o tyto soubory cookies:

Podrobný popis těchto souborů cookies můžete nalézt na příslušné stránce společnosti Google.

Z našeho blogu:

PF 2019

Přejeme Vám Úspěšný nový rok 2019. Vaše Účtovna.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018. Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na […]