Pro koho je aplikace určena

Aplikace je určena pro fyzické osoby se samostatnou činností, které nevedou povinně nebo dobrovolně účetnictví. Pro plátce i neplátce DPH.

Povinnost vést účetnictví se nevztahuje na fyzické osoby se samostatnou činností, které:

Fyzické osoby se samostatnou činností mají volbu mezi vykazováním skutečných výdajů anebo stanovením výdajů pomocí paušálů a následně dle této volby mají povinnost vést evidenci v následujícím rozsahu:

1. Evidence příjmů a skutečně realizovaných výdajů, tzv. daňová evidence, povinně obsahuje údaje o:

2. Evidence příjmů a výdajů zjištěných pomocí paušálu (zákonem stanovená procentní část z příjmů v závislosti na druhu činnosti fyzické osoby), povinně obsahuje:

Z našeho blogu:

Novinky pro OSVČ – sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

S přivítáním Nového roku vám přinášíme novinky v oblasti plnění povinností plateb sociálního, resp. důchodového pojištění a zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ). Jedná se o nové minimální zálohy pojistného na uvedená pojištění. Minimální částka záloh pojistného na zdravotní pojištění činí 2 352 Kč za měsíc. Poprvé OSVČ, která vykonává hlavní činnost, odvede zálohu […]

PF 2020

Mnoho úspěchů do nového roku 2020 Vám přeje Účtovna.