Pro koho je aplikace určena

Aplikace je určena pro fyzické osoby se samostatnou činností, které nevedou povinně nebo dobrovolně účetnictví. Pro plátce i neplátce DPH.

Povinnost vést účetnictví se nevztahuje na fyzické osoby se samostatnou činností, které:

Fyzické osoby se samostatnou činností mají volbu mezi vykazováním skutečných výdajů anebo stanovením výdajů pomocí paušálů a následně dle této volby mají povinnost vést evidenci v následujícím rozsahu:

1. Evidence příjmů a skutečně realizovaných výdajů, tzv. daňová evidence, povinně obsahuje údaje o:

2. Evidence příjmů a výdajů zjištěných pomocí paušálu (zákonem stanovená procentní část z příjmů v závislosti na druhu činnosti fyzické osoby), povinně obsahuje:

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.