Pro koho je aplikace určena

Aplikace je určena pro fyzické osoby se samostatnou činností, které nevedou povinně nebo dobrovolně účetnictví. Pro plátce i neplátce DPH.

Povinnost vést účetnictví se nevztahuje na fyzické osoby se samostatnou činností, které:

Fyzické osoby se samostatnou činností mají volbu mezi vykazováním skutečných výdajů anebo stanovením výdajů pomocí paušálů a následně dle této volby mají povinnost vést evidenci v následujícím rozsahu:

1. Evidence příjmů a skutečně realizovaných výdajů, tzv. daňová evidence, povinně obsahuje údaje o:

2. Evidence příjmů a výdajů zjištěných pomocí paušálu (zákonem stanovená procentní část z příjmů v závislosti na druhu činnosti fyzické osoby), povinně obsahuje:

Z našeho blogu:

PF 2019

Přejeme Vám Úspěšný nový rok 2019. Vaše Účtovna.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018. Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na […]