Elektronická evidence tržeb – EET

Informační povinnost poplatníka

V souvislosti se zahájením elektronické evidence tržeb mají poplatníci následující informační povinnost.

Poplatník podléhající evidenci tržeb musí umístit na viditelném místě ve své provozovně, resp. příslušném pokladním místě informační oznámení, které je dostatečně čitelné druhým osobám.

Oznámení musí obsahovat přesnou citaci zákonného ustanovení (§ 26 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb):

Harmonogram zavádění evidence tržeb

Podle Klasifikace ekonomických činností CZ NACE poplatník začlení svoji činnost (hlavní či vedlejší podnikatelskou), z níž mu jdou tržby. Na základě zatřídění činnosti vzniká poplatníkovi povinnost zahájit evidenci tržeb v jedné z následujících fází:

  1. od 1. prosince 2016 – stravovací a ubytovací služby (CZ NACE 55 a56), CZ NACE 56 – stravovací služby takové, které představují poskytování jídla a nápojů k okamžité konzumaci na místě (restaurace, hospody,kavárny, kantýny apod.),
  2. od 1. března 2017 – maloobchod a velkoobchod (CZ NACE 45, 46 a 47),
  3. od 1. března 2018 – ostatní činnosti, které nejsou zařazeny do 1.,2. nebo 4. fáze (jedná se o všechny ostatní CZ NACE s vyjímkou uvedených ad 1, 2 a 4), z CZ NACE 56 ty, které nejsou zahrnuty ad 1,
  4. od 1. června 2018 – vybraná řemesla a výrobní činnosti (CZ NACE 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96)

Aktuality v oblasti elektronické evidence tržeb a další komentáře naleznete na webových stránkách Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR – eltrzby.cz nebo na webových stránkách Finanční správy – etrzby.cz.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.