Novinky pro OSVČ – sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

S přivítáním Nového roku vám přinášíme novinky v oblasti plnění povinností plateb sociálního, resp. důchodového pojištění a zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ). Jedná se o nové minimální zálohy pojistného na uvedená pojištění.

Novinky pro OSVČ - sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

Minimální částka záloh pojistného na zdravotní pojištění činí 2 352 Kč za měsíc. Poprvé OSVČ, která vykonává hlavní činnost, odvede zálohu v této výši za měsíc leden. To znamená v termínu od 1. 1. do 8. 2. 2020.

OSVČ vykonávající vedlejší činnost nemusí dodržet minimální výši záloh a v průběhu roku nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění. Týká se to jen období – měsíců, kdy vykonává vedlejší činnost.

Pro rok 2020 se zvyšuje minimální záloha na sociální – důchodové pojištění na částku 2 544 Kč měsíčně pro OSVČ vykonávající hlavní činnost. Pro osoby vykonávající samostatnou činnost vedlejší nově platí minimální záloha 1 018 Kč.

OSVČ, které pokračují v činnosti z předešlých období, odvedou zálohy pojistného na důchodové pojištění v nové minimální výši až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019.

Příklad: OSVČ podává Přehled za r. 2019 v březnu nebo nejpozději začátkem dubna. Na základě tohoto Přehledu bude OSVČ odvádět minimální zálohy. Pak bude hradit zálohy v nové výši pro rok 2020 od dubna. Poprvé nejdéle do 30. 4. 2020.

Chcete-li nepovinně hradit nemocenské pojištění, pak pro toto pojištění platí minimální částka 201 Kč.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.