Novinky v aplikaci Účtovna

Právě jsme provedli aktualizaci aplikace Účtovna. V tomto článku probereme hlavní změny, na které v Účtovně narazíte.

Finanční přehled vaší firmy

Při přihlášení do aplikace nebo při kliknutí na logo Účtovna v aplikaci se přesunete na stránku s finančním přehledem vaší firmy. V závislosti na vámi zadaných dokladech v aplikaci zde uvidíte různé přehledy v podobě grafů (viz. následující obrázek).

update01

Pro zvolený rok zde naleznete následující přehledy:

Pod těmito přehledy budete moci procházet vaše naposledy vytvořené či upravené faktury a doklady (viz následující obrázek).

update03

Kopírování faktur

V náhledu faktur, a to jak vystavených tak přijatých, máte nyní možnost kopírovat fakturu. Pomocí této volby se vám otevře formulář pro tvorbu nové faktury s předvyplněnými políčky s údaji faktury, kterou kopírujete. Všechna tato políčka můžete samozřejmě libovolně upravovat.

update04

Vyhledávání v dokladech a filtrovaný soupis dokladů

Obdobně jako jste doposud mohli vyhledávat v seznamu faktur, máte nyní stejné možnosti i v případě seznamu dokladů. Pomocí tlačítka filtrovat se vám otevře formulář, ve kterém můžete zadat omezující podmínky pro vyhledávání v seznamu dokladů (viz. následující obrázek).

update05

Vyhledávání v partnerech

Také v případě seznamu partnerů můžete nyní využít možnosti vyhledávání. Vyhledávací formulář zobrazíte pomocí tlačítka filtrovat (viz. následující obrázek).

update06

Ve formulářích faktur a dokladů máte při výběru partnera nově také možnost vyhledávat dle názvu v seznamu partnerů.

Výběr množství řádků v seznamech faktur či dokladů

Nyní můžete v seznamech faktur, dokladů i partnerů nastavit počet řádků, který se vám bude zobrazovat na jedné stránce. Tuto volbu si aplikace uchovává mezi jednotlivými přihlášeními a mezi jednotlivými seznamy.

update08

Nastavení zaokrouhlování ve fakturách i dokladech

Od této chvíle budete moci ve formulářích faktur a dokladů nastavit, zda-li se má celková částka faktury, respektive dokladu, zaokrouhlovat na celé koruny.

update07

Pokladní a bankovní deník

Nově můžete vytvářet pokladní a bankovní deníky. V jednom deníku tak nyní můžete sledovat soupis všech pokladních, respektive bankovních, dokladů za zvolené časové období. Tyto nové deníky najdete společně s peněžním deníkem pod volbou Deníky v hlavním menu aplikace.

update02

 

Z našeho blogu:

PF 2019

Přejeme Vám Úspěšný nový rok 2019. Vaše Účtovna.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018. Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na […]