Výročí aplikace Účtovna

Je to již jeden rok, co byla spuštěna webová aplikace Účtovna.cz. Na začátku byla vize o Daňové evidenci zdarma, jejíž pomocí bude možné zpracovávat všechny potřebné výstupy pro finanční správu. Součástí této aplikace je v současné době vystavování faktur, bankovních i pokladních dokladů a automatické generování Peněžního deníku i Evidence daně z přidané hodnoty. Dále v rámci Evidence daně z přidané hodnoty umožňuje aplikace generování Kontrolního hlášení do podoby (XML) nutné pro odesílání na stránkách finančního úřadu.

Do budoucna připravujeme zejména některá drobná vylepšení, která usnadní práci v aplikaci. Například rozšíření vyhledávacích filtrů i do peněžních dokladů, možnost automatického zaokrouhlování v dokladech i fakturách, vyhledávání v partnerech (jak v modulu partneři, tak i ve formulářích), kopírování faktur a další.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.