Zálohy na důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019 pro OSVČ

V příštím roce čeká OSVČ několik důležitých změn v oblasti důchodového a nemocenského pojištění. V tomto článku se pokusíme tyto změny shrnout a popíšeme, jak se s těmito změnami můžete jako OSVČ vypořádat.

Zálohy na důchodové a nemocenské pojištění v roce 2019

Změny v provádění důchodového a nemocenského pojištění od 1.1.2019

Od 1.1.2019 dochází pro OSVČ ke změnám v režimu plateb záloh důchodového pojištění. Tato změna se dotýká i plateb v prosinci 2018.

Platbu záloh na důchodové pojištění za 11/2018 provedete v prosinci v termínu, který máte doteď nastaven (maximálně do 20.12.2018).

Zálohu na důchodové pojištění za 12/2018 nemusíte provést (dle Přechodného ustanovení Novely zákona č. 289/1992 sb. O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

Zašlete-li však po uskutečnění zálohy za 11/2018 další platbu zálohy na pojistné v období od 21.12. do 31.12.2018, bude tato platba zálohy zahrnuta ještě do roku 2018.

Od 1.1.2019 vzniká pro OSVČ povinnost uhradit zálohy na důchodové pojištění v  novém termínu – v průběhu měsíce, na který je záloha placena. Poprvé tedy platba zálohy na leden 2019 bude muset být uskutečněna v  termínu od 1.1.2019 do 31.1.2019 (dále pak od 1.2. do 28.2.2019 úhrada zálohy na pojistné na 2/2019, atd.).

Měsíční úhrada nemocenského pojištění (pokud jste k němu pojištěni) má od 1.1.2019 stejný režim jako důchodové pojištění. Platby budete provádět od 1. kalendářního dne do posledního kalendářního dne v měsíci, na který je tato platba určena.

Přechodné období prosinec 2018/leden 2019 je řešeno jinak než u důchodového pojištění. Platba na nemocenské pojištění za 12/2018 se uskuteční postaru. V částce a termínu, jak jste platili v roce 2018. Pojistné musí být však uhrazeno do 21.1.2019.

Platba pojistného na leden 2019 musí být pak uhrazena od 22.1. do 31.1.2019. Nejpozději do 28.2.2019. Jinak nemocenské pojistné zaniká.

Minimální měsíční zálohy na důchodové pojištění pro rok 2019

Nová výše měsíčních minimálních záloh pojistného na důchodové pojištění OSVČ v roce 2019:

Nová výše měsíčního minimálního pojistného na nemocenské pojištění OSVČ v roce 2019:

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.