Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na leden 2019 je splatná nejdéle do 8. Února 2019.

Platíte-li měsíční zálohu na zdravotní pojištění vyšší než je minimální záloha, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2018. Připomínáme, že povinnost odevzdat Přehled je do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Osoby začínající samostatně výdělečnou činnost nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění v prvním roce svého podnikání a uhrazují zálohy až od druhého roku po podání Přehledu v částce vypočtené ze skutečně dosaženého výsledku své činnosti.

Z našeho blogu:

Novinky pro OSVČ – sociální a zdravotní pojištění v roce 2020

S přivítáním Nového roku vám přinášíme novinky v oblasti plnění povinností plateb sociálního, resp. důchodového pojištění a zdravotního pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (dále OSVČ). Jedná se o nové minimální zálohy pojistného na uvedená pojištění. Minimální částka záloh pojistného na zdravotní pojištění činí 2 352 Kč za měsíc. Poprvé OSVČ, která vykonává hlavní činnost, odvede zálohu […]

PF 2020

Mnoho úspěchů do nového roku 2020 Vám přeje Účtovna.