Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Od 1. ledna 2019 se mění jako každoročně výše minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ. Platí to pro ty osoby, které ještě za prosinec 2018 platily zálohy na zdravotní pojištění v minimální výši platné pro rok 2018.

Zdravotní pojištění od ledna 2019 pro OSVČ

Nová výše minimální zálohy činí 2 208 Kč. První platba zálohy na pojistné zdravotního pojištění na leden 2019 je splatná nejdéle do 8. Února 2019.

Platíte-li měsíční zálohu na zdravotní pojištění vyšší než je minimální záloha, změní se vám záloha až po podání Přehledu OSVČ za rok 2018. Připomínáme, že povinnost odevzdat Přehled je do jednoho měsíce od podání daňového přiznání.

Osoby začínající samostatně výdělečnou činnost nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění v prvním roce svého podnikání a uhrazují zálohy až od druhého roku po podání Přehledu v částce vypočtené ze skutečně dosaženého výsledku své činnosti.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.