Evidence DPH a Kontrolní hlášení

V přechozích článcích jsme si vysvětlovali Jak vystavovat faktury a věnovali jsme se také Příjmovým dokladům.

Nyní tedy máte vystavené doklady. Podíváme se, kde a jak zjistíte svoji daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty. Tzv. záznamní povinnost k DPH, nebo-li soupis zdanitelných plnění na straně výstupu a vstupu, naleznete v části aplikace Evidence DPH.

 

Evidence DPH - seznam výkazů

 

Každý doklad, který má zadané datum uznatelného zdanitelného plnění (DUZP) je automaticky zahrnut do Evidence DPH.  Netýká se to tedy dokladů, jako je zálohová faktura či záznamů položek bankovního výpisu. Doklad je zařazován do příslušného období zdanitelného plnění podle vámi zadaného data povinnosti přiznat DPH (DPPD). Ve většině případů bude DPPD totožné s DUZP (rozdílné může být např. při platbě předem před uskutečněním zdanitelného plnění, kdy právě datum platby je datem povinnosti přiznat DPH). Ve vygenerovaném výkazu DPH je připraven soupis Příjmů na jedné straně a soupis Výdajů na druhé straně všech zdanitelných plnění za konkrétní zdanitelné období (měsíční či čtvrtletní). Vy si sami zvolíte toto období a program vygeneruje náležitý soupis i se závěrečnou tabulkou shrnující Výstupy a Vstupy v základním členění podle oficiálního formuláře Přiznání k dani z přidané hodnoty. Každá položka soupisu obsahuje vedle DPPD, evidenčního čísla dokladu a DIČ odběratele, resp. dodavatele členění příjmů, resp. výdajů podle sazeb DPH (21%, 15 % a 10 %). Vedle těchto zdanitelných plnění jsou uváděna zdanitelná plnění osvobozená od DPH a plnění, která nejsou předmětem DPH. Výdajový soupis je obohacen o další plnění a to o plnění od neplátců DPH.

Soupisy a závěrečnou tabulku máte k nahlédnutí v podobě souboru PDF, ke kterému se dostanete stisknutím tlačítka náhled/tisk v seznamu výkazů DPH. Tento soubor PDF si můžete uložit na svém počítači a případně vytisknout. Údaje v závěrečné tabulce použijete pro zápis do formuláře Přiznání k DPH na webových stránkách daňového portálu. Následně provedete kontrolu pomocí tlačítka v pravé části obrazovky daňového portálu. Kontrolní mechanismus portálu vyhodnotí stav Vámi vyplněného formuláře – se závažnými chybami (vyznačí, ve kterých částech formuláře chyby jsou), s propustnými chybami nebo jej označí jako bezchybný. V případě závažných chyb musíte tyto chyby v příslušné části formuláře opravit.

Všechny fyzické osoby bez rozdílu (bez ohledu na jejich výši obratu za předchozí roční období) mají od počátku roku 2016 povinnost podávat přiznání k DPH pouze elektronicky.

Uživatelé, kteří nedisponují elektronickým podpisem nebo nemají zřízenu datovou schránku, odešlou zkontrolovaný formulář elektronicky výběrem a stisknutím tlačítka Odeslat v pravé části obrazovky daňového portálu. Toto podání musíte pro jeho platnost potvrdit do 5ti dnů od odeslání.  A to tímto způsobem: po elektronickém odeslání formuláře vám portál nabídne odeslaný soubor ve tvaru PDF (i datovém XML) uložit a vytisknout. Vytištěný formulář tzv. e-tiskopis podepíšete a doručíte osobně na podatelnu, resp. odešlete poštou svému příslušnému finančnímu úřadu.

Program vygeneruje souběžně s podkladem pro přiznání k DPH také Kontrolní hlášení k DPH. Kontrolní hlášení naleznete po stisknutí tlačítka kontrolní hlášení na obrazovce se soupisem Výkazů DPH. Následně zvolíte stisknutím tlačítka generovat XML převod do datového tvaru připraveného k elektronickému odeslání přes portál finanční správy (daňový portál). Vygenerovaný soubor si uložte na svém počítači, připojte se na daňový portál (můžete využít tento odkaz, nebo se proklikat na stránkách Daňového portálu na Elektronická podání a zvolit Načtení ze souboru) a načtěte data z vámi uloženého souboru XML. Bez elektronického podpisu a datové schránky postupují uživatelé stejným způsobem jako v případě Přiznání k DPH.

Pozor! Nezapomeňte na 5ti denní lhůtu na potvrzení elektronicky odeslaného Kontrolního hlášení. Musíte to stihnout do 25. dne následujícího měsíce po skončení příslušného zdaňovacího období (měsíc či čtvrtletí).

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.