Příjmové doklady v Účtovně

V předcházejícím článku Jak vystavovat faktury v Účtovně jsme se věnovali tvorbě faktur pro plátce i neplátce DPH a některým krokům při jejich zpracování.

Zásady pro vyplňování typu příjmu a typu DPH nebo pro stanovení data DUZP a DPPD jsou stejné i v případě vystavení pokladního příjmového dokladu. Existují dvě základní varianty dokladů: 1) jednoduchý doklad bez položek a 2) doklad s položkami

V prvním případě (viz obrázek níže) použijete pro zadání ceny celkem k inkasu políčko Cena v části hlavičky dokladu. Vyplníte v této části dále políčko Popis a políčka Typ příjmu, sazbu DPH a typ DPH.

 

Jednoduchý příjmový doklad v Účtovně

 

V druhém případě, zadáváte-li více položek v dokladu, nevyplňujete v hlavičce celkovou cenu, sazbu DPH ani typ DPH a přejdete na tlačítko doklad s položkami. Po stisknutí tlačítka se rozbalí druhá část dokladu – „položková“ (viz obrázek níže). Zde můžete přidávat libovolný počet položek, resp. řádek. Je na vás, zda zvolíte variantu cenu včetně DPH nebo budete zadávat jednotkovou cenu bez DPH.

 

Příjmový doklad s položkami v Účtovně

 

Vyplňování políček položek ve formuláři pro tovrbu příjmových dokladů probíhá obdobně jako v případě vystavených faktur. Detaily k těmto políčkům si můžete přečíst v předchozím článku. V další části se věnujeme Evidenci DPH a kontrolnímu hlášení.

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.