Blog

Elektronická evidence tržeb – EET

Informační povinnost poplatníka V souvislosti se zahájením elektronické evidence tržeb mají poplatníci následující informační povinnost. Poplatník podléhající evidenci tržeb musí umístit na viditelném místě ve své provozovně, resp. příslušném pokladním místě informační oznámení, které je dostatečně čitelné druhým osobám. Oznámení musí obsahovat přesnou citaci zákonného ustanovení (§ 26 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb): […]

Základní principy elektronické evidence tržeb

Registrace do systému Žádost o autentizační údaje Od 1.9.2016 vydávají finanční úřady na základě žádosti podané poplatníky autentizační údaje, přičemž žádost musí obsahovat i údaje o všech jeho provozovnách či e-shopech. Autentizační údaje jsou vlastně přihlašovací údaje na portál správce daně. Podání žádosti o autentizační údaje je možné učinit elektronicky, a to pouze přes portál […]

Evidence DPH a Kontrolní hlášení

V přechozích článcích jsme si vysvětlovali Jak vystavovat faktury a věnovali jsme se také Příjmovým dokladům. Nyní tedy máte vystavené doklady. Podíváme se, kde a jak zjistíte svoji daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty. Tzv. záznamní povinnost k DPH, nebo-li soupis zdanitelných plnění na straně výstupu a vstupu, naleznete v části aplikace Evidence DPH.     Každý doklad, […]

Příjmové doklady v Účtovně

V předcházejícím článku Jak vystavovat faktury v Účtovně jsme se věnovali tvorbě faktur pro plátce i neplátce DPH a některým krokům při jejich zpracování. Zásady pro vyplňování typu příjmu a typu DPH nebo pro stanovení data DUZP a DPPD jsou stejné i v případě vystavení pokladního příjmového dokladu. Existují dvě základní varianty dokladů: 1) jednoduchý doklad bez položek a […]

Jak vystavovat faktury v Účtovně

Na základě dotazů reagujeme podrobnějším vysvětlením některých kroků při vystavování dokladů. V první části jsme pro Vás sestavili vysvětlivky některých políček při zadávání vystavených faktur. Hlavička faktury Nejprve se podíváme na hlavičku faktury. Na obrázku níže je zobrazena příslušná část formuláře pro zadávání vystavených faktur. Dále následuje popis některých důležitých políček, u kterých by mohly […]

Z našeho blogu:

PF 2024

Přejeme Vám mnoho úspěchů do nového roku 2024. Vaše Účtovna.

Změny sazeb DPH v roce 2024

Jak jistě víte, od ledna roku 2024 nás čekají změny v sazbách DPH. Dojde ke zrušení dvou snížených sazeb DPH 10 % a 15 %. Zároveň přibude nová snížená sazba DPH 12 %.